نبخشید ، دیگران فراموش کارند !

  • شنبه ۱۳ خرداد ، ۱۰:۵۹ ق.ظ
  • دست نوشت
  • ۸۱۸ بازدید

گاهى دوست داشتن آنقدر دم دستمان است که فراموش میکنیم باید براى داشتنش تلاش کنیم . آنقدر راحت از اشتباهات هم میگذریم که طرف مقابلمان احساس میکند براى همیشه و در همه حال هستیم .
گاهى راحت نبخشید ، زود فراموش نکنید و بیشتر به دل بگیرید ! بگذارید آدم ها بدانند براى بودن در زندگیتان یک بار بیشتر فرصت ندارند !
#مسعودکوثرى
پی نوشتـــ :
نمیدونم ! شاید همیشه باید بخشید و شاید هم ...

دوست داشتن که به همین آسانی نیست !

  • جمعه ۳ ارديبهشت ، ۱۱:۴۴ ق.ظ
  • دست نوشت
  • ۱۰۲۰ بازدید

دوست داشتن که به همین آسانی نیست !
گاهی باید نازش را بکشی و گاهی دستت را لا به لای گیسوانش غرق کنی تا بهانه هایش را فروکش کند !
و گاهی باید انگشتان ظریفت را به دور بازوهاى مردانه اش بپیچی و ساعت ها کنارش قدم بزنی !
باید مدام کارهایت را یه گردنش بیاندازی تا احساس مردانه اش در شیارهای عمیق پیشانیش نمودار شود و بداند که محکمترین تکیه گاه دنیاست ...
آری ! دوست داشتن به همین آسانی نیست !
مرد میخواهد و یک احساس پاک !
#مسعودکوثرى

پی نوشتـــ :
یک ماه از سال 1395 هم گذشت ...